Leczenie zmian na błonach śluzowych-profilaktyka przeciw nowotworom

 

 

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zmian występujących na błonach śluzowych jamy ustnej (afty, opryszczka, stany zapalne, suchość, grzybice, podrażnienia, białe plamy- leukoplakia itp). Prowadzimy również profilaktyczne, bezbolesne badania przesiewowe w kierunku wykrywania zmian przedrakowych i raka błony śluzowej jamy ustnej przy pomocy specjalistycznych testów i specjalnych urządzeń diagnostycznych ORABLU, ORALITEST.

Co trzecia osoba w Twoim otoczeniu zachoruje na raka, co czwarta umrze z tego powodu!

Rak jamy ustnej to nowotwór występujący w obrębie warg (dotyczy zwykle dolnej wargi), wewnętrznej części jamy ustnej, tylnej ściany gardła, migdałków lub ślinianek. Rozwija się częściej u mężczyzn niż u kobiet, najczęściej u osób po czterdziestce.  Coraz częściej dotyczy osób młodych, nie palących ale nadal głównym czynnikiem ryzyka jest palenie w skojarzeniu ze spożywaniem znacznych ilości alkoholu lub zakażenie wirusem HPV typ 18 (ten sam wirus odpowiada za powstawanie raka szyjki macicy, ale śmiertelność z powodu raka jamy ustnej jest dwukrotnie wyższa).
Jeżeli rak jamy ustnej nie zostanie wykryty wystarczająco wcześnie, może on wymagać zabiegu chirurgicznego, radioterapii i (lub) chemioterapii. Może też prowadzić do śmierci – pięcioletnie przeżycie obserwowane jest u około 50% chorych. Ponieważ złe rokowanie częściowo przynajmniej spowodowane jest niewychwyceniem wczesnych objawów, wykrywanie raka jamy ustnej stanowi czynnik decydujący o powodzeniu jego leczenia, rak wzrokowo wykrywany jest w bardzo późnym stadium III lub IV. Rak szybko wykryty jest uleczalny w większości przypadków.

Powinieneś zgłosić się do dentysty, jeżeli zauważysz którykolwiek z objawów:

 • bolesna zmiana w obrębie warg, dziąseł lub wewnętrznej części jamy ustnej, która łatwo krwawi i nie chce się zagoić (2-3 tygodnie)
 • wyczuwalny językiem guzek lub zgrubienie w obrębie policzka
 • utratę czucia lub drętwienie w obrębie jamy ustnej
 • białe lub czerwone plamki na dziąsłach, języku lub we wnętrzu jamy ustnej (również stare)
 • trudności z żuciem lub przełykaniem pokarmów
 • bolesność lub niewyjaśniony ból w obrębie jamy ustnej, bądź uczucie, że coś utknęło w gardle bez widocznej przyczyny
 • obrzęk szczęki lub żuchwy powodujący złe dopasowanie protezy
 • zmianę głosu (dłuższą niż 6 tygodni po infekcji)

Za każdym razem, jak zapalasz papierosa, narażasz ponadto zdrowie jamy ustnej na ryzyko. Palenie papierosów, fajki lub cygar znacznie zwiększa ryzyko powstania raka krtani, wnętrza jamy ustnej i przełyku. Ponieważ tak wiele osób nie jest świadomych wczesnych objawów lub objawy te ignoruje, rak jamy ustnej często ulega rozprzestrzenieniu zanim zostanie wykryty. Dlatego bardzo ważne są cykliczne badania kontrolne u dentysty.

LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ:
LASER BIOSTYMULACYJNY

Światło typowych laserów biostymulacyjnych ma moc od 1 do 500mW. W stomatologii znajdują one zastosowanie głównie w nieinwazyjnym leczeniu chorób błony śluzowej, znieczulaniu i zatrzymywaniu krwawienia. Promieniowanie laserowe poprzez swoje właściwości sterylizujące działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Skutecznie aktywizuje regenerację komórek. Dzięki zwiększeniu produkcji przeciwciał pobudza system immunologiczny. Promieniowanie tego lasera powoduje zanik objawów szczękościsku.
Zastosowanie lasera biostymulacyjnego przed rozpoczęciem opracowywania ubytku próchnicowego podnosi próg bólu i czyni zabieg znacznie mniej bolesnym. Lasery te są bardzo użyteczne w zabiegach przeciwbólowych przy stomatopatiach protetycznych, ropniach przyzębia, paradontopatiach, obrzękach, opryszczce wargowej, zapaleniach miazgi. Działanie lasera powoduje przyspieszenie gojenia się ran po zabiegach ekstracji, przecinania wędzidełka i resekcji, a ponadto przy przewlekłych zapaleniach tkanki okołozębowej. Użycie lasera zapobiega stanom zapalnym i jest bardzo przydatne w leczeniu nerwobólów. Dzięki tym aparatom zmniejszyć można krwawienie i przyspieszyć gojenie po zabiegu, a także likwidować ogniska zapalne. Zastosowanie lasera poprawia terapeutyczne skutki zabiegów, zmniejsza ryzyko infekcji, przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek.
Wskazania:
·  stany zapalne miazgi, zatok, zębodołu,
·  neuralgie,
·  choroby dziąseł, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
·  grzybica jamy ustnej
·  neuralgia nerwu trójdzielnego,
·  bóle w stawach skroniowo-żuchwowych,
·  odczulanie odsłoniętej zębiny
·  ból i obrzęk pozabiegowy,
·  opryszczka, afty,
·  zapalenie ślinianek,
·  likwidacja szczękościsku,
·  gojenie zębodołu po ekstrakcji,
·  ból i obrzęk po złamaniach szczęki
· przyspieszanie gojenia po tradycyjnych zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej (np. po plastyce wędzidełek, resekcji, sterowanej regeneracji kości, zabiegach płatowych, gingiwektomiach, przeszczepach i implantach)

OZON STOSUJEMY W STOMATOLOGII PRZY LECZENIU:

 • opryszczki wargowej i zmian na błonach śluzowych
 • aft
 • gojenia ran i owrzodzeń błony śluzowej
 • choroby przyzębia
 • usuwaniu bakterii z kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego (kanałowego) co zwiększa szanse na długo czasowe powodzenie tego zabiegu (można po jednej lub dwóch wizytach zlikwidować  przetokę ropną)
 • gojenia suchego zębodołu (bolesny stan zapalny kości występujący niekiedy po usunięciu zęba,gdy wypłukany zostanie skrzep)- ozon przyspiesza gojenie i zmniejsza/likwiduje ból
 • ozonowanie ułatwia i przyspiesza gojenie ran tkanek twardych i miękkich
 • stosowana przy zabiegach periodontologicznych ułatwia i przyspiesza gojenie tkanek.

LASER FOTODYNAMICZNY PACT:

Jest to bezinwazyjna metoda zwalczania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Skuteczna w leczeniu stanów zapalnych przyzębia i zakażenia kanałów korzeniowych.

MEDYCZNO-BIOLOGICZNE PODSTAWY LECZENIA LASERAMI MAŁEJ MOCY

Laser biostymulacyjny:
Promieniowanie światła laserowego wywołuje szereg zmian zachodzących wewnątrz komórki. Energia laserowa pochłaniana przez enzymy mitochondrialne daje miejscowy wzrost temperatury, który powoduje zwiększenie przepuszczalności i przewodności błony mitochondrium. Prowadzi to do ułatwionego napływu do mitochondriów składników cyklu Krebsa i zwiększenia produkcji wysokoenergetycznych cząsteczek ATP. Poza tym stwierdzono wzrost syntezy DNA, RNA i liczby mitochondriów prowadzący do proliferacji komórek. Wykazano także, że pod wpływem niskoenergetycznej wiązki wzrasta populacja limfocytów T, które poprzez miejscowe uwalnianie czynników wzrostu oraz limfokin, i interleukin, odgrywają istotną rolę w regeneracji tkanki zapalnej. Wzrasta także aktywność monocytów, makrofagów i neutrofilów co prowadzi do zwiększenia miejscowej odporności. Jak wynika z doświadczeń lasery biostymulacyjne zwiększają okresowo poziom przeciwciał, przyspieszając w ten sposób proces gojenia i wydłużają okres remisji tych schorzeń.

Efekt przeciwzapalny, uzyskany po zastosowaniu lasera biostymulacyjnego zawdzięczamy także miejscowemu wzrostowi serotoniny uwalnianej z płytek krwi, która powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. Zaobserwowano także zmianę stężenia histaminy i heparyny, która umożliwia poprawę mikrokrążenia, przez co obrzęki pourazowe ulegają wchłonięciu. Światło lasera powoduje także hamowanie wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych, narastania obrzęku w ostrej fazie zapalenia, oraz formowania się ziarniny.
DENTOnet.pl

Laser fotodynamiczny

Zjawisko fotodynamiczne polega na wzbudzeniu za pomocą promieniowania świetlnego efektu świecenia komórek. Może to być świecenie własne komórek – tzw. autofluorescencja, zależna od obecności w tkance endogennych chromoforów lub też świecenie tkanek, w których znajduje się uprzednio podany egzogenny barwik. Barwik taki – tzw. fotouczulacz w wybiórczy sposób gromadzi się w komórkach nowotworowych, pozostając w nich dłużej niż w komórkach prawidłowych, co pozwala na uwidocznienie rozprzestrzenienia nowotworu w tkankach organizmu. Aby wzbudzić fluorescencję należy zastosować światło o długości fali odpowiadającej pasmu pochłaniania fotouczulacza (lub endogennego chromoforu) Takie światło można uzyskać za pomocą laserów, które wytwarzają promieniowanie świetlne o ściśle określonej długości fali . Zastosowanie zjawiska fluorescencji fotouczulaczy w diagnostyce nowotworów określane jest skrótem PDD (photodynamic diagnosis). Lasery fotodynamiczne ponadto działają w tkankach zmienionych zapalnie wywołując efekt przyspieszenia gojenia i likwidacji komórek wywołujących te procesy.