Fibryna bogatopłytkowa PRF a regeneracja:

PRF jest to bioaktywny materiał chirurgiczny, pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujący proces zapalny i przyśpieszający gojenie. Zarówno gojenie jak i regeneracja tkanek to dynamiczny, wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu. Bankiem tych czynników może być autogenny materiał uwalniający cytokiny płytkowe czyli PRF- należący do nowej generacji koncentratów płytkowych.

PRF zawiera wielokrotnie zwiększone zagęszczenie czynników wzrostu w porównaniu ze zwykłą krwią. Metoda podania PRF polega na pobraniu krwi własnej pacjenta do sterylnego zestawu jednorazowego użytku, który służy do separacji koncentratu płytkowego. Koncentrat taki przygotowuje się w czasie kilkunastu minut przy pomocy specjalnej wirówki, a następnie wykorzystuje się go jako wypełnienie tkanek w przypadku braków kości podczas zabiegów implantacji, podnoszenia dna zatoki, podczas zabiegów periodontologicznych lub jako zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji zęba. Największą zaletą tej metody jest biokompatybilność i autogenność materiału, tzn. jest to naturalna błona pochodząca z odpowiednio spreparowanej krwi Pacjenta, a nie substancja sztuczna, która może nieść za sobą ryzyko nieprzyswojenia jej przez organizm w całości lub spowodować, w niektórych przypadkach wystąpienie reakcji uczuleniowej. Koncentrat PRF można mieszać z biomateriałami, co zwiększa ich przyswajalność.

Matryca fibrynowa uzyskana ze środkowej części odwirowanej frakcji będzie sterować procesem gojenia, w znacznym stopniu przyśpieszając go i co najważniejsze będzie zwiększać rewaskularyzację przeszczepu poprzez wspomaganie angiogenezy.