WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI

  Jeśli jakość wykonanej przez lekarza pracy pogorszy się w czasie okresu gwarancyjnego,
  a zostały zachowane zalecenia lekarskie, mają Państwo prawo do bezpłatnego powtórzenia zabiegu.

  Pacjent na zabiegi do gabinetu powinien przyjść bez temperatury, ogólnie zdrowy, bez kataru i opryszczki na ustach -utrudnia to oddychanie przez usta i uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie zabiegu z zakresu stomatologii zachowawczej, profilaktyki, chirurgii i periodontologii. W trakcie infekcji organizm w 90% może odrzucić wszczepiany implant lub materiał obcy oraz przeszczepianą tkankę.

  W przypadku nie przekazania informacji o infekcji przed zabiegiem i rozłożeniem potrzebnych materiałów jednorazowych pacjent poniesie koszt związany ze zniszczeniem materiałów jednorazowych i sterylizacji narzędzi wielorazowego użytku. Ponadto zostanie obciążony kosztem czasu pracy lekarza i asysty-w przypadku zabiegów chirurgicznych, implantologicznych 500zł, mała chirurgia 300zł.
  WARUNKI GWARANCJI:
  Zabiegi powtarzamy bezpłatnie, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
  1) WYPEŁNIENIA: 24 miesiące (dotyczy wypełnień estetycznych,warstwowych wykonywanych na podstawie szablonu) lub 12 miesięcy (pozostałe wypełnienia)

  • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez  lekarza planem leczenia
  • obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
  • to co najmniej dwa razy do roku (minimum co 6 miesięcy)
  • utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
  • przestrzeganie zaleceń lekarza/ higienistki
  • systematyczne usuwanie złogów  i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
  • wykonywanie zalecanych zdjęć RTG

  2) PROTETYKA: 24 miesiące (NIE DOTYCZY NAPRAW)

  • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez  lekarza planem leczenia
  • przestrzeganie zaleceń lekarza i personelu gabinetu
  • systematyczne usuwanie złogów  i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
  • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
  • użytkowanie uzupełnień protetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem
  • wykonywanie napraw we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji

  3) IMPLANTY: 10 LAT

  • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez  lekarza planem leczenia
  • przestrzeganie zaleceń lekarza
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
  • przestrzeganie zakazu palenia papierosów
  • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
  • wykonywanie zalecanych przez lekarza zdjęć RTG
  • systematyczne usuwanie osadu zgodnie z zaleceniami w klinice FAN-DENT
  • wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach w klinice FAN-DENT

  PRAWA PACJENTA
  Dokumentem stwierdzającym prawo do reklamacji jest karta pacjenta zawierająca datę, rozpoznanie i przebieg leczenia oraz podpis lekarza.
  Wszystkie zabiegi wykonywane w gabinecie/ klinice FAN-DENT są przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną. W przypadku stwierdzenia przez pacjenta pogorszenia jakości wykonanej przez lekarza pracy, w okresie gwarancyjnym każdy zabieg za wyjątkiem zabiegów warunkowych, może zostać powtórzony na prośbę pacjenta. Wszelkie niezgodności z oczekiwaniami powinny być zgłaszane w momencie ich zauważenia.
  Wszyscy lekarze pracujący w klinice FAN-DENT zobowiązani są do możliwie szybkiego reagowania na zgłoszone uwagi (jeśli lekarz wykonujący dane leczenie przebywa na urlopie, to każdy inny lekarz obecny w klinice, w miarę możliwości czasowych i umiejętności, przeprowadzi powtórne leczenie (np. założenie plomby) nieodpłatnie.
  Zabiegi przeprowadzane warunkowo są przeprowadzane z maksymalną starannością, ale nie podlegają warunkom reklamacji. Informacja o warunkowym przeprowadzeniu leczenia wymaga podpisu pacjenta w karcie.
  Przed wykonaniem zabiegu lekarz lub personel gabinetu informuje pacjenta o cenie planowanego leczenia ( przedstawia różne warianty cenowe planowanego leczenia). Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia (np. korzeń zęba jest zbyt zniszczony, miękki aby utrzymać wkład, pomimo tego, że rtg zęba nie wykazywało takich zmian). W takim wypadku lekarz, o ile to będzie możliwe, powinien przerwać zabieg i poinformować pacjenta o zmianie warunków i kosztów leczenia.
  Cennik znajduje się w recepcji.
  Przy planowaniu wysokospecjalistycznego, skomplikowanego leczenia wymagającego długiego okresu czasu i wyjątkowo dużego nakładu materiałowego (np. rozległe odbudowy implantologiczne, ekwilibracja zgryzu z odbudowami protetycznymi i podniesieniem zwarcia) dopuszcza się indywidualną wycenę prac opartą na rzeczywistych, przewidywanych kosztach, które przed przystąpieniem do leczenia muszą być ustalone z pacjentem.
  Pacjenci z ostrym bólem przyjmowani są w pierwszym wolnym terminie, w miarę możliwości poza kolejnością. Aby umówić taką wizytę należy dzwonić jak najwcześniej w dni robocze od godz.7.30 w celu ominięcia konieczności długiego czekania.
  Pacjenci będą przyjmowani od godziny 8.00 do godziny 19.30 pn-pt, oraz w soboty od 8.30 do 13.00.
  Pacjent umawiany jest na określony dzień i godzinę a my dokładamy wszelkich starań, aby czas rozpoczęcia wizyty był dotrzymany. Ze względu na specyfikę pracy mogą jednak wystąpić niewielkie opóźnienia, za które z góry przepraszamy. Personel FAN-DENT w miarę możliwości będzie starał się informować o tym z góry.
  Jeżeli pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien poinformować recepcję najszybciej jak to jest możliwe. Informacja o niestawieniu się na wizytę na  mniej niż 6 godzin od wyznaczonego terminu powoduję, że przeznaczony na Państwa wizytę czas nie może być wykorzystany przez innego pacjenta i dlatego prowadzi do czasowej utraty przywilejów związanych z pierwszeństwem i utratę przyznanych wcześniej rabatów. Dwukrotne nie stawienie się na umówioną wizytę powoduje konieczność złożenia wadium w wysokości 50 zł.
  Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do jakości przeprowadzonego leczenia, ma prawo do zgłoszenia uwag i konsultacji z właścicielem kliniki dr. Magdaleną Pawelczyk-Madalińską. Zażalenie będzie rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie.